Visie

Wij zijn een zelfstandige en kleine organisatie die tot doel heeft een verantwoorde dagbesteding en logeeropvang te bieden aan jongeren met een beperking. De Tuorrebout is een transparante, flexibele, innovatieve en gedreven organisatie waar kwalitatieve zorg wordt geboden. Bij de jongeren ligt de nadruk op het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, vooral door samen activiteiten te ondernemen en het spelen te stimuleren. Activiteiten vinden vooral op en rond de boerderij plaats, waarbij de dieren ook een belangrijke rol spelen.

Bij de jong volwassenen / ouderen  ligt de nadruk op een zinvolle dagbesteding. De deelnemers doen klusjes en onderhoud, maar ook worden ze, onder begeleiding, geplaatst op bedrijven om ons heen. Maar ook een lekkere taart bakken of creatief bezig zijn is een van bezigheden waar we ons op toeleggen. Er wordt ook aandacht besteed aan het opdoen van arbeidsritme om zo door te kunnen stromen naar een reguliere werkplek. Wil je liever op de locatie bijven en genieten van de sociale contacten en creatief bezig zijn, dan kan dat natuurlijk ook.De dagbesteding vindt plaats midden in het dorp, waarbij we ook een ‘moetingsplak’ van Menaam willen zijn. Ook zijn de sociale contacten erg belangrijk, zowel met elkaar, als ook met de bezoekers van het ‘Moetingsplak”in Menaam.  

Vakantieweken

De vakantieweken die jaarlijks worden georganiseerd zijn bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten. Uiteraard staat het vakantiegevoel voorop en zal er een actief vakantieprogramma worden aangeboden. Gezelligheid met elkaar staat hoog in het vaandel. De vakantieweken worden vaak gehouden op één van de vakantieparken in Friesland, Drenthe of Noord Holland. We maken dan gebruik van de mooie bungalows en faciliteiten op het park.